• Xaaladaha caadi ah
  • Natiijooyinka dhacdooyinka cerebro-vascular (stroke)
  • Cudurrada neerfaha
  • Laxaad la'aanta xagga garaadka ah o MCI
  • Baxnaaninta daaweynta maskaxda iyo hadalka
  • Kordhinta garashada
  • Kooxda kicinta garashada
  • Taageero daryeel bixiye

Bilow qoritaanka oo riix 'Enter' si aad u raadiso

baadi: Content la ilaaliyo !!